Ψηφιακή Φλουοροαγγειογραφία

digital Fluorescein angiographyΠρόκειται για αγγειογραφία με τη βοήθεια της χρωστικής φλουοροσκείνη. Είναι μια πολύ σημαντική διαγνωστική εξέταση για το κυκλοφορικό σύστημα στο οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού και την αξιολόγηση των αγγείων και των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς. Της εξέτασης προηγείται καλή μυδρίαση (διαστολή της κόρης των οφθαλμών). Η εξέταση γίνεται μετά από ενδοφλέβια έγχυση φλουοροσκείνης στο χέρι. Σε λίγα δευτερόλεπτα η χρωστική αυτή φθάνει και καταγράφει τα αγγεία μέσα στον οφθαλμό. Μια ψηφιακή κάμερα με ειδικά φίλτρα χρησιμοποιείται για να φωτογραφήσει τις φάσεις διόδου της χρωστικής από τα αιμοφόρα αγγεία ανά δευτερόλεπτα. Η εξέταση αυτή αποκαλύπτει με ακρίβεια τον τύπο, το μέγεθος και την θέση των βλαβών σε παθήσεις όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς, αγγειακές παθήσεις όπως η κεντρική ή κλαδική απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς.

espa

Πατήστε για να ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο!