Ψηφιακή Αγγειογραφία με Ινδοκυανίνη

Πρόκειται για δυναμική απεικονιστική διαγνωστική εξέταση με χρήση σκιαγραφικού του αγγειακού δικτύου του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού. Για την εξέταση απαιτείται καλή μυδρίαση. Γίνεται ενδοφλέβια χορήγηση της ειδικής χρωστικής ουσίας ινδοκυανίνη σε φλέβα του χεριού, και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα περνά στα αγγεία του ματιού και τα σκιαγραφεί. Τότε γίνεται συνεχής λήψη φωτογραφιών. Με αυτή την εξέταση γίνεται η μελέτη των αγγείων του χοριοειδούς. Ο χοριοειδής είναι ο χιτώνας που βρίσκεται κάτω από τον αμφιβληστροειδή και είναι πλούσιος σε αγγεία.
Πολλές φορές χρειάζεται η διενέργεια και των δυο αγγειογραφιών ώστε να γίνει διαγνωστική σύγκριση των αποτελεσμάτων.

espa

Πατήστε για να ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο!