Αυτόματη Περιμετρία Humphrey Field Analyzer – Οπτικά Πεδία

Automatic PerimetryΗ εξέταση των οπτικών πεδίων είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διάγνωση και αντιμετώπιση μιας σειράς οφθαλμικών παθήσεων όπως το γλαύκωμα, βλάβες του οπτικού νεύρου, ισχαιμική οπτική νευροπάθεια κ.α. Με την αυτόματη περιμετρία ελέγχεται η κεντρική και περιφερική όραση (αντιληπτική ικανότητα). Η εξέταση γίνεται χωριστά στο κάθε μάτι και διαρκεί μερικά λεπτά. Κατά τη διάρκειά της, ζητείται από τον ασθενή να κοιτά στην ευθεία στο κέντρο ενός θόλου που διαθέτει το μηχάνημα , όπου και εντοπίζει ένα φως. Ενώ κοιτά σε αυτό το σημείο, γύρω του και διαδοχικά εμφανίζονται φωτεινά ερεθίσματα τα οποία όταν αντιλαμβάνεται, χωρίς να τα κοιτά απευθείας, πατά ένα κουμπί που κρατά στο χέρι του. Το αποτέλεσμα από το σύνολο των ερεθισμάτων βοηθούν στο να σχηματιστεί ένας χάρτης όρασης. Η εξέταση των οπτικών πεδίων χρήζει επαναλήψεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν μεταβολές στο πεδίο της όρασης.

 

 

Automatic Perimetry -2

espa

Πατήστε για να ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο!